SourceForge Logo

bulgaria.sourceforge.net

Свободата да говорим на български!  ]

Правни основи
В този раздел са публикувани основните правни документи (в превод на български) изграждащи системата за разпространение на свободни програми.

Превод на български на GNU General Public Licence version 2
Голяма част от свободните програми се разпространяват при условията на това Право на ползване (Лиценз). Българският превод няма правна сила и служи преди всичко за улеснение на българския потребител. Друг превод този документ можете да откриете тук.


Предстоят за публикуване преводите на GNU Lesser General Public Licence и GNU Free Documentation Licence

Начална страница

Авторски права (c) 2001 Атанас Атанасов atanasov@kytex.bg
Разрешено е възпроизвеждането и разпространението на точни копия на този документ при условие, че запазите това разрешение.