SourceForge Logo

bulgaria.sourceforge.net

Свободата да говорим на български
Проект "България" в Sourceforge.net има за цел да помогне на програмистите и потребителите които желаят да "говорят" на български език със свободните програми които ползват.

Право което ни е отнето от производителите на изчислителни машини и програми.* Нещо повече - при голяма част от програмите чиито права за ползване купуваме ни е забранено да ги променяме и да разпространяваме такива промени. Така, дори и да имаме желание и възможност да преведем тези програми на български език, поради тези забрани това е незаконно. Това затруднява голяма част от българите ползващи такива програмни продукти и ни прави зависими от благоволението на собствениците им, отнема ни възможноста да ги ползваме пълноценно и ни принуждава да ги ползваме на чужд за нас език.

За радост не всички създатели на програми са толкова търговски настроени. Все повече програмисти предоставят усилията си в полза на обществото без да търсят преки печалби и без да отнемат на потребителите свободата да променят и разпространяват програмите им и които предоставят на потребителите изходния код за да улеснят тези промени и гарантират тази свобода.

Свободните програми и програмите с "отворен код" получават все по голямо разпространение и подкрепа от обществото и в много от случаите са по-надеждни, по-бързи и по-сигурни от подобните търговски разпространявани програми.

Това,че техният изходен код е "отворен" (достъпен за потребителя) позволява на повече хора да разберат начина им на работа, да ги усъвършенстват, да ги променят свободно, да откриват и отстраняват грешките в тях (със скорост която често е недостижима за програмите със "затворен" от собственика код).

Това е възможност за нас говорещите български език програмисти и потребители да променим свободните програми така, че те да общуват с потребителя на български език . Тук в bulgaria.sourceforge.net ще намерите указания, помощни средства които да Ви улеснят при тези промени, както и преводи на важни документи и стандарти.

Всички произведения тук имат указани авторски права и условия при които Ви се предоставят правата на ползване. Тези условия са създадени така, че да осигурят на всички свободата и възможноста да ги променят и разпространяват, дори и с търговска цел, както и да Ви предпазят от изкушението да отнемете на другите тази свобода по каквито и да било причини правейки такива Ваши действия незаконни. Пояснения и точните условия можете да намерите в раздел Правни основи.*Изключение от това е Епъл Компютър - единствената фирма която разпространява в България операционната си система на български език.

Авторски права (c) 2001 Атанас Атанасов atanasov@kytex.bg
Разрешено е възпроизвеждането и разпространението на точни копия на този документ при условие, че запазите това разрешение.